Anunt concurs

 

 

ANUNŢ

Scoala Gimnaziala Scutelnici , cu sediul în localitatea Scutelnici , str. Scolii, nr. 19, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacanțe pe perioadă nedeterminată de: bibliotecar (25% norma), conform H.G. nr. 286/2011.
Concursul se va desfăşura la sediul, Scolii Gimnaziale Scutelnici astfel:
- Proba scrisă în data de 18.01.2022, ora 9:00;
- Proba practică în data de 20.01.2022, ora 9:00;
Condiţiile generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unei funcţii contractuale vacante, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice:
a. Absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență;
b. Calificare atestată prin diplomă / adeverinţă curs de biblioteconomie;
c. Cunoaştera unei limbi de circulaţie înternaţională – nivel avansat (lb engleză, lb germană, etc)
d. Cunoştinţe de operare PC (word, excel, ppt. etc)
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor depune la sediul instituției, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Informații suplimentare privind condițiile de participare la concurs se pot obține la sediul: Scolii Gimnaziale Scutelnici, persoane de contact: Moldoveanu Daniela telefon: 0238/783520, fax: 0238 783520 mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director,
prof. Raban Maria