SCUTELNICI

Școala gimnazială

ISTORICUL SCOLI SCUTELNICI

Şcoala Scutelnici a fost construită în trei etape:
  I. În 1910 şcoala avea două săli de clasă şi holul dintre ele; a fost construită în cadrul programului educativ „Spiru Haret”. Înfăţişarea şcolii demonstrează modelul Haret.
   II. După 1945 s-au construit câte două săli de clasă de o parte şi de alta a vechii clădiri pentru a rezolva nevoia de spaţiu dezvoltării învăţământului gimnazial pe care-l frecventau şi elevii din satele comunei.
   III. 1975-1976 - s-a adăugat corpului clădirii aripa din sud, formată din trei săli de clasă, cancelarie, bibliotecă, atelier pentru învăţământul general de 10 clase. Acum şcoala este dotată cu mobilier şi material didactic necesare laboratoarelor de chimie, fizică, biologie, bibliotecă.
   În prezent, şcoala dispune de 24 de săli de clasă, bibliotecă, sală de sport. Are un efectiv total de 270 de elevi şi cadrele didactice se găsesc într-un număr de 26 persoane.